POLISH CITY NAMES/ POLSKIE NAZWY MIAST – ROMANIAEXTENDED V2.1

Description:

Mod for polish city names. Works if you use RomaniaExtended 2.0 / 2.1 for version 1.33 / 1.34
Mod na polskie nazwy miast. Działa jeśli używasz RomaniaExtended 2.0 / 2.1 na wersji gry 1.33 / 1.34
UPDATE FOR ROEX 2.1!

Authors:
wojson


Share this mod with Friends:

DOWNLOAD (134 Kb, Sharemods.com)