ZETOR 3011 AND 4911 V1.0.0.0


Description:
EN: Hello I'm a beginner and I played a bit with color adjustments I think they are also nicer according to the instructions kottny :)
CZ: Ahoj jsem začátečník a trošku jsem si pohrál s úpravami barvy myslím že jsou i hezcí podle návodu kottny :)

Authors:
pados


Share this mod with Friends:

DOWNLOAD (83.2 MB, modsbase.com)