Description:
EN:
There are 28 fields on the farm. Those who prefer cattle can take care of herds of cows and sheep and herds of chickens. If additional extensions are needed, there is room for "objects that can be placed". You can also enjoy forestry. There is a place for trees to be woven, developed and felled. The cutter can be placed anywhere. Most built-in buildings have doors that can be opened. Everyone will find something they can enjoy here.

CZ:
Na farmě je připraveno 28 polí. Ti, kteří preferují dobytek, se mohou starat o stáda krav a ovcí a stád kuřat. Je-li potřeba další rozšíření, je poskytnut prostor pro "objekty, které lze umístit". Můžete si také užívat lesnictví. Tam je místo pro stromy být tkaný, se vyvíjel a pokácel. Řezačka může být umístěna kdekoli. Většina vestavěných budov má dveře, které lze otevřít. Každý si zde najde něco, co si může užívat. ,

Authors:
Coufy and SkyfyLS and Vojtass


Share this mod with Friends:

DOWNLOAD (275.1 Mb, Sharemods.com)