MAGYARÚJFALU MAP V1.2.0.0


Description:
MAP DESCRIPTION:
- 4 animal farm: sheep, pig, cow, chicken
- 4 grain silo point
- 1 sawmill
- 1 farm silo
- 1 bunker shilo
- 1 bale,wool sell point.
- 1 lime station
- 1 gas station
- 1 water tower
- 44 farmlands

This map based on Szabadság Mgtsz map and that was modified.
The zip must be unpacked!!!!
There are some error on the map!!

POPIS MAPY:
- 4 zvířecí farma: ovce, prase, kráva, kuře
- 4 silo bod obilí
- 1 pila
- 1 farmářské silo
- 1 bunkr shilo
- 1 balík, prodejní místo pro vlnu.
- 1 vápenná stanice
- 1 čerpací stanice
- 1 vodárenská věž
- 44 farmlands

Tato mapa byla založena na mapě Szabadság Mgtsz a byla upravena.
Zip musí být vybalený!!!!
Na mape jsou nějaké chyby!!

TÉRKÉP LEÍRÁSA:
- 4 állatfarm: juh, sertés, tehén, csirke
- 4 szemes silópont
- 1 fűrészmalom
- 1 farm siló
- 1 bunker silo
- 1 bála, gyapjú eladási pont.
- 1 mészállomás
- 1 benzinkút
- 1 víztorony
- 44 farmlands

A map alapja a SzabadságMgtsz map.
A ZIP filet csomagold ki!
A mappon található néhány kisebb hiba!

Authors:
Pali97,MR.Dinamit,Unofficial:Naorax


Share this mod with Friends:

DOWNLOAD (1.1 GB, modsbase.com)